Certificates

Updated: 20.01.2022 Print

Certificates

Activation

Eventillasta voidaan generoida personoituja todistuspohjia. Todistuspohjat laaditaan Eventillan toimesta noudatten asiakkaan tyylejä ja määrittelyohjeita. Todistuksille voidaan määrittää tyylejä, koko ja tapahtuma- sekä osallistujakohtaisesti tulostettavia kenttiä. Rinnakkaisia todistuspohjia voi olla useita. Todistukset voidaan jakaa osallistujille esimerkiksi viestinnän kautta. Käyttöönottamiseksi olkaa yhteydessä asiakasvastaavaanne.

Peronalized certificate templates can be generated from Eventilla. Certificate templates are created by Eventilla following the customer's styles and guidelines. Certificates can be specified with styles, size and fields to print for each event and attendee. Certificates can be shared to attendees via Eventilla messaging tool. For activation please contact your Eventilla customer manager.

Usage

1

In certificates view you can manage the event's certificates.

2

You can choose the data to be printed on the certificate. You can use registration-, form and invoicing data. Data can be printed on three lines. On each line you can choose the font size and boldness.

3

You can edit the font. If multiple certificate templates are created to your organization, you can choose it here. An example of multiple template usage would be templates with different languages, or if remote and presence attendees have different certificates.

4

You can choose paper size and orientation. Available sizes are A8 - A3.

5

File name can be set here.

6

You can filter certificates by attendee state or ticket.

7

Save your settings. After this you can generate certificates in pdf-format. You can also generate a list of attendees in Excel-format.

 

Contact Back to top